ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจสินเชื่อ ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เพราะ เนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจ และ ปัญหาต่างๆ ทำให้บุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัทต่างๆ ขาดสภาพคล่องไป ทำให้จะต้องเข้ามาใช้บริการบริษัทสินเชื่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพราะการอนุมัติหรือ การยื่นเอาเอกสารต่างๆ จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก สำหรับวันนี้จะมาแนะนำบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ และ สินเชื่อ SME ที่มีความน่าเชื่อถือ และ มีการให้บริการแบบครบวงจร โดยรายละเอียดของบริษัทนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลย Just Loan ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านการเงินให้กับลูกค้าทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีข้อมูลประเภทสินเชื่อดังต่อไปนี้ สินเชื่อทะเบียนรถแลกเงิน โดยผู้ต้องการสินเชื่อต้องมีรถยนต์ มีเล่ม โดยสามารถกู้ได้ทั้งปลอดภาระ หรือ ยังติดไฟแนนซ์ โดยสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 80% จากราคาประเมินของบริษัท เลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 48 งวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของสินเชื่อนี้คือการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่รถยนต์ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ สินเชื่อ SME สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ SME จะเน้นที่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของกิจการเป็นหลัก โดยการให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณา เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่าสถาบันการเงินต่างๆ และมีขบวนการพิจาณาที่รวดเร็ว สำหรับ SME ที่ต้องการนำสินเชื่อไปหมุนเวียนในธุรกิจ ขยายธุรกิร …